Loading...

Articles

Դու կհարցնես, թե ի՞նչ շոր հագնես

10:59, Monday, 15 November, 2021
Դու կհարցնես, թե ի՞նչ շոր հագնես
    
Դու կհարցնես, թե ի՞նչ շոր հագնես,
ես կասեմ, հագիր երանությունդ,
Անսքող, կասեմ, եթե չկանգնես,
Ըստգտանելուս բա ո՞նց ճանաչես։
Հանցանքի, կասեմ, մեկն ինձ կբավի,
Թե քեզ սիրելը կատարյալ մեղք է,
Քո պատուհանից մեկն ինձ կնայի,
Որ երազանքի տաղը հնարի։
Օրը կմթնի, նշմարն անստվեր
Էլ չի երկարի այս կյանքիս նման,
Երանի լույսդ անընդհատ տևեր․․․
Ես հո չեմ սիրում, պաշտում եմ նրան։

    
Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
1979 | 0 | 0
Facebook