Loading...

Articles

Խոսելեն դադրիս, հանդարտիս թեև

00:44, Thursday, 24 November, 2022
Խոսելեն դադրիս, հանդարտիս թեև
    
Խոսելեն դադրիս, հանդարտիս թեև,
Հայացքով քաղցրիկ գորովէս թեթև…
Ցավը չիմացած, սերը չապրեցի,
Հուզմունքը նույնն էր, տրոփն էր տարբեր,
Հավկուրի նման սիրտս թերթեցի,
Մի աղոտ լույս էր քո սիրով հարբել։
Այն հմայանքի գիշերում, անգին,
Սիրո անձուկն էր ցավն անգոսնելի։
Ժպտում եմ էլի։
Սերը՝ անքնին․․․

    
    
Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
1188 | 0 | 0
Facebook