Loading...

Articles

Դզզոց

22:25, Thursday, 01 December, 2022
Դզզոց
    
    
Շիլ աչքիդ ծուռ հայացքս ի՞նչ անի,
Տակնահան, դրսի՞ց եմ սարսելի,
Մեծ պաղքին թե կրկին սառչեի,
Ձենձնոցս անդորրն էր հնչածի։
Ողջն անցավ և մեկ է, սիրելիս,
Բազ դեղին, ոսկեզօծ, թե անգին,
Պարսի մեջ մի էգն է թագուհի
Հայկական գոռեխը թվելիս։
Ու էլի աշխարհս իմն է,
Ողջը՝ մեկ, և սիրո հիմն է,
Թերթում եմ օրերս "հատընտիր",
Վերից է իմ Տերը ակնդիր։
Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
1052 | 0 | 0
Facebook