Loading...

Articles

Սիրտս երազ էր՝ մի օր կտեսնեմ

08:53, Saturday, 15 July, 2023
Սիրտս երազ էր՝ մի օր կտեսնեմ
    
Սիրտս երազ էր՝ մի օր կտեսնեմ,
Միտքս թաթիս տակ՝ մի օր կծաղկեմ,
Ես անկրելի ու՞մ աղոտ կեսն եմ,
Սառչելուց հետո խյուսը կկիսեմ։
Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
537 | 0 | 0
Facebook