Loading...

Articles

ԹԵՍՏ․am-ի բջջային տարբերակը հասանելի է

ԹԵՍՏ.am
Spokesperson:
ԹԵՍՏ.am
09:54, Wednesday, 17 April, 2024
ԹԵՍՏ․am-ի բջջային տարբերակը հասանելի է
     Սիրով տեղեկացնում ենք, որ այսուհետ, բջջահյին հեռախոսով այցելելու դեպքում, դուք կտեսնեք ԹԵՍՏ․am-ի բջջային, ավելի հարմար, թեթև և մատչելի տարբերակը, որի միջոցով կարող եք օգտվել մեր բոլոր ծառայություններից։
Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
743 | 0 | 0
Facebook