Loading...
Թելեգրամ

Articles

Ասեցի, խնդրեմ մակույկավարին

08:16, Monday, 10 May, 2021
Ասեցի, խնդրեմ մակույկավարին
    
Ասեցի, խնդրեմ մակույկավարին,
Ծովը նկարի առանց մի հուշում,
Ասեց, չխաբվես ծովի ծավալին,
Անմիտ մահերը երբեք չեն գուժում։
Բանի տեղ մի դիր, մարող ալիքի
Տատանման թափը զրոյին մոտ է,
Քո սիրած կինը թե քեզ չլքի,
Ձեռքով կլարի խռծիկդ մոմե։
Բայց նա հեռու է, թե հայացքդ ածես,
Լավ տաղի նման դարձյալ ասմունքես,
Գաղտնիքն իր պահես, որ չտարածես,
Նրա արցունքի լույս հավելվածն ես։
Ասի, նավավար, ծովին ալեհույզ,
Արտոսր եկել, խառնվել եմ իզու՞ր,
Եվ ու՞մ սիրով էր կինը սիրասույզ
Քո մեջ արտածում երկինքը լազուր։
To promote the post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
| | |
403 | 0 | 0
Facebook
COMMENT.am