Loading...

Articles

Տեսնես արդյոք վերջ կտրվի՞ կապիկությանը

12:49, Wednesday, 11 October, 2023
Տեսնես արդյոք վերջ կտրվի՞ կապիկությանը
    
    

Արտակ Զեյնալյան, Ես Քե՛զ եմ ընտրել

ո՛չ թե ավինյանին:

Ինչո՞ւ ես իմ Ձայնը նրան տալիս,

թե՞ ես ինքս չէի կարող ձայնս նրան տալ…

դո՛ւ պետք է որ իմանայիր կորստի ՑԱՎԸ,

միթե՞ ՎՍՏԱՀՈՒԹՅԱՆ կորուստն ավելի ցավոտ չէ՛ քան ոտքի կորուստը

Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
595 | 0 | 0
Facebook