Loading...

Articles

Հայաստանում քաղաքացիների առաջ փակ դռներ չեն կարող լինել և չեն լինելու

23:43, Wednesday, 15 May, 2024
Հայաստանում քաղաքացիների առաջ փակ դռներ չեն կարող լինել և չեն լինելու
    
«Հայաստանում քաղաքացիների առաջ փակ դռներ չեն կարող լինել և չեն լինելու», - ասաց մի օր Փաշինյանը։
Հիշու՞մ եք։
     Իր ասած խոսքերն են
Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
450 | 0 | 0
Facebook