Loading...

Articles

Շնորհավոր Նոր Տարի, Երբ վաթսունն անց ես արդեն

19:29, Monday, 01 January, 2024
Շնորհավոր Նոր Տարի, Երբ վաթսունն անց ես արդեն
    
    

Երբ վաթսունն անց ես արդեն


    

Կապ չունի թե քո թիկունքից

Ինչ կասեն՝

Պարսավե՜ն, թե բամբասե՜ն…

Կարևորը, որ գիտես՝

Ի՜նչ ահռելի փորձ ունես:


    

Երբ վաթսունն անց ես արդեն


    

Կարևոր չէ թե ինչպե՞ս ես հագնվել,

Ձեռքիդ բռնած հովանոցն է

կամ թևիդ տակ ամուր սեղմած պայուսակը

մոդայիկ,

Կարևորը տվյալ պահի եղանակն է՝

Աձրևո՜տ է, արևո՜տ է թե՞ քամի…


    

Երբ վաթսունն անց ես արդեն


    

Կարևոր չի հեռախոսդ «Այֆոն 8» է,

«Հուավեյ» է թե՞ «Սամսունգ»,

Կարևոր է, որ գիշերը քեզ զանգե՜ն-

Ձայնդ լսե՜ն – չխոսեն…

Քունդ փախած վե՛ր կենաս

մի բաժակ սուրճ պատրաստես

ու ըմպելու փոխարեն

համոզվես թե՜

ի՞նչ գիշեր է ռոմանտիկ…


    

Երբ վաթսունն անց ես արդեն

Հրաշալի՜ մի տարիք…

Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
784 | 0 | 0
Facebook