Loading...

Articles

«Այսօր ո՞վ է հիշում հայերի կոտորածի մասին»

12:36, Wednesday, 24 April, 2024
«Այսօր ո՞վ է հիշում հայերի կոտորածի մասին»
    

«Ես մեր մահվան զորախմբերին կարգադրեցի անգթորեն և առանց խղճահարության կոտորել լեհ ռասային պատկանող բոլոր տղամարդկանց, կանանց ու երեխաներին: Միայն այդ կերպ մենք կարող ենք մեզ համար ձեռք բերել կենսական տարածք, որի կարիքն ունենք:

Ի վերջ, այսօր ո՞վ է հիշում հայերի կոտորածի մասին»:

Ադոլֆ Հիտլեր – 1939 թվականի օգոստոսի 22

Նկարում՝ քաղցից մահացած հայ երեխաներ:

Թուրք քաղաքացիական անձինք հայերի դիակների կողքին:
Թուրք քաղաքացիական անձինք հայերի դիակների կողքին:
Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
565 | 0 | 0
Facebook