Loading...

Articles

Սրտիդ թողանքն է տարածական չափ

09:58, Monday, 15 November, 2021
Սրտիդ թողանքն է տարածական չափ
    
Սրտիդ թողանքն է տարածական չափ,
Ինձնից հեռու ես քանի գրկաչափ,
Նույն փայլի մեջ ենք՝ երփներանգ սադափ,
Ոչինչ չես լսու՞մ, կծկվում եմ անափ։
Քանի անկյուն եմ այսպես սալարել,
Եվ կուչ գալով եմ իմ մեջ ծվարել,
Այնքան մանրացա, որ անէանամ
Եվ բան չփոխվեց․․․տևում եմ սակայն։
Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
1789 | 0 | 0
Facebook