Loading...

Articles

Ժամանակ դեռ կա

09:56, Monday, 15 November, 2021
Ժամանակ դեռ կա
    
Ժամանակ դեռ կա,
որ հոգեվարքիս
տագնապը ցրես,
Դեռ մի քիչ էլ կա,
որ հուշերիդ մեջ
ինձ մտապահես,
Մի ակնթարթ կա,
ուր հապաղել եմ
մինչև լուսնալիր,
Ինձ բան չմնաց,
բայց հենց կարոտես,
քո ներսը նայիր։
Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
1869 | 0 | 0
Facebook