Loading...
Թվիթեր

Articles

Եղերախաղիս կինը դալկահար

00:55, Sunday, 01 August, 2021
Եղերախաղիս կինը դալկահար
    
Եղերախաղիս կինը դալկահար
Իմ հոգետունը դատարկ է թողել,
Ուշաթափ սիրտս ոնց չթալկանար,
Սրբերի շարքում նա ինձ չի թաղել։
Եթե երբևէ փորձես ինձ պեղել
Քո հիշողության ակնթարթներից,
Նայիր հայելուն, տես, ինչ եմ թողել
Քո մեջ բույն դրած իմ ժպիտներից։

    
    

    
To promote the post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
| | |
397 | 0 | 0
Facebook