Loading...
Օդնոկլասնիկի

Articles

Էն ծակ հալավի քո պատմությունը

00:50, Sunday, 01 August, 2021
Էն ծակ հալավի քո պատմությունը
    
Էն ծակ հալավի քո պատմությունը
Ինձանից բացի ուրիշն էլ գիտեր,
Ինձ համոզում էր, որ բալի գույնը
Ծաղկանկարի միագույն չիթ էր։
Ես նկարներիդ ծիծը բացեցի,
Որ կորի բերեմ էդ քրդի կողը,
Ինքը խազ քաշեց, ես ներգծեցի
Քո տարածոցի ընդգծված դողը։
To promote the post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
| | |
383 | 0 | 0
Facebook