Loading...

Articles

ԹԵՐԵԶԱ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ - ՊԱՏՄՎԱԾՔՆԵՐ

02:14, Monday, 22 July, 2019
ԹԵՐԵԶԱ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ - ՊԱՏՄՎԱԾՔՆԵՐ

Հեղինակ՝ ԹԵՐԵԶԱ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ - ՊԱՏՄՎԱԾՔՆԵՐ

https://drive.google.com/open?id=13CAiwWWi5nPTvlAq_sVuZ_T78ZkmVQ5h


    

Այս գրքում դուք կգտնեք իրական պատմություններ, որոնք նկարագրում են անցյալ դարի դաժան ժամանակները,

այստեղ կհանդիպեք նաև մտորումների` կյանքի հավերժական հարցերի շուրջ ու հավիտենական կյանքի իրականության մասին:


    

Թերեզա Միքայելյանի ընթերցմամբ բանաստեղծություններ կարող եք լսել –


    

ԱԽ, ՏՈւՆ ԳՆԱՅԻ - https://www.youtube.com/watch?v=3BENPc6RjpU

ԿՈւԶԵԻ ՏԵՍՆԵԼ - https://www.youtube.com/watch?v=mgm6K9g4MGQ

ԳՈՐՏՆ Ու ԱՐԾԻՎԸ - https://www.youtube.com/watch?v=mbIUZ1XkJi0

ՀԱՏՈւՑՈւՄ - https://www.youtube.com/watch?v=9EXFMcT0dQE

ԻՄ ՍԻՐԵԼԻՆԵՐՍ, ՈՐ ԱՐԴԵՆ ՉԿԱՆ - https://www.youtube.com/watch?v=uoQfUOsmwpE

ԳՈՂԳՈԹԱ - https://www.youtube.com/watch?v=iSDAkvdoKAI

ՀԻՆ Եւ ՆՈՐ ՏԱՐԻ - https://www.youtube.com/watch?v=_1lHKEJI2p0

To promote the post

Like
0
Dislike
0
| | |
325 | 0 | 0
Facebook
COMMENT.am