Loading...

Articles

Հիտլերի համոզմունքը

10:00, Wednesday, 10 April, 2024
Հիտլերի համոզմունքը

Եթե դուք ուզում եք զանգվածների համակրանքին արժանանալ, դուք պետք է նրան ամենակոպիտ ու ամենատխմար բաներն ասեք:

***

Բոլոր հեղափոխական ժամանակաշրջաններում իրադարձություններն արարվել են ոչ թե գրավոր, այլ՝ բանավոր խոսքով:

***

Երկրի վրա հաջողությունն է լավի ու վատի միակ դատավորը:

Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
640 | 0 | 0
Facebook