Loading...

Articles

Մեծ աշխարհի մեջ, իմ փոքրիկ աշխարհ...

13:16, Saturday, 04 May, 2019
Մեծ աշխարհի մեջ, իմ փոքրիկ աշխարհ...
     Մեծ աշխարհի մեջ, իմ փոքրիկ աշխարհ,
     Դու որտե՞ղ էիր, որտե՞ղից եկար:
     Կրակ կա քո մեջ, հրդեհ կա քո մեջ,
     Դու ինձ այրում ես քո՛ բոցերի մեջ,
     Ուզում եմ փախչե՜լ, չե՛մ կարող փախչել,
     Կրակը ձգում քաշում է իր մեջ,
     Որ ես տապակվեմ այդ հրդեհի մեջ,
     Որ այրվեմ քո մեջ՝ անվերջ ու անվերջ:
    
     Սերյոժա Հովհաննիսյան «Վարդագույն լույսեր»
Source: Facebook
To promote the post

Like
0
Dislike
0
| | |
838 | 0 | 0
Facebook