Loading...

Articles

ՎԱՆՈ ՍԻՐԱԴԵՂՅԱՆԻ ԾՆՆԴՅԱՆ ՕՐՎԱՆ

15:48, Monday, 13 November, 2023
ՎԱՆՈ ՍԻՐԱԴԵՂՅԱՆԻ ԾՆՆԴՅԱՆ ՕՐՎԱՆ


    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     Նոյեմբերի 13


    

Օր ծննդի


    

Հայի այն փոքրիկ հատվածը, որ չի խառնակվել նեռի որկորին, չի հավատում, որ դու ննջել ես առ ՏԷՐ․ որովհետև քո ոգին ենքան հզոր է, քո ներկայությունը էնքան առատ ու քո կարիքը էնքան շատ․․․


    

Դարերով կորցրել ենք քո նմաններին, օրերով որոնել ենք ձեզ, քարշ տվել մեզ առանց քեզ ու քո նմանների։

ՀԻՆԳ ՀԱԶԱՐ քո նման, որոնց ծնունդը անկասելի է, որոնց կյանքի հավերժական կայծը թքած ունի նեռի ու բանսարկուի վրա։

Քո առաքելությունը ելել է առ ՏԷՐ ու դու և մյուս ՀԻՆԳ ՀԱԶԱՐԸ մեր փրկության ամենամեծ մասունքներն եք։


    
    

ՎԱՆՈ ՍԻՐԱԴԵՂՅԱՆԻ ԾՆՆԴՅԱՆ ՕՐՎԱՆ


    

Հասմիկ Մելքոնյան


    

Գյումրի

Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
624 | 0 | 0
Facebook