Loading...

Articles

Տեսողության վատացումն ու աչքի հիվանդությունները. համապարփակ ուղեցույց

12:13, Monday, 07 August, 2023

Աչքն ամենակարևոր և բարդ օրգաններից մեկն է, որի հիվանդությունները կարող են պատճառ հանդիսանալ տեսողության վատթարացման համար։


    

Կատարակտի ախտորոշում և բուժում


    

Կատարակտն արտահայտվում է ոսպնյակի՝ աչքի հստակ հատվածի պղտորմամբ, այն փակում է տեսողությունը, հանգեցնելով տեսողության մշուշման։


    

Կատարակտի զարգացումը կանխելու և հիվանդությունը բուժելու նպատակով Աստղիկ Բժշկական Կենտրոնն իրականացնում է հետևյալ բժշկական միջամտությունները։


    
 • Ֆակոէմուլսիֆիկացիա

 • Կատարակտայի էքստրակապսուլյար էքստրակցիա

 • Ոսպնյակի հետտրավմատիկ, ուշացած իմպլանտացիա

 • Պրեմիում դասի, մուլտիֆովալ ոսպնյակների հաշվարկ և իմպլանտացիա


    
    

Գլաուկոմայի կոնսենտրատիվ և վիրահատական բուժում


    

Գլաուկոման մեկ այլ ակնային հիվանդություն է, որն առաջ է գալիս աչքի բարձր ճնշման հետևանքով։ Այն վնասում է աչքի տեսողական նյարդը։ Հիվանդությունը կանխելու համար Աստղիկ Բժշկական կենտրոնում իրականացվում են հետևյալ գործողությունները։


    
 • Լազերային տրաբեկու լոպլաստիկա

 • Լազերային իրիդոտոմիա

 • Լազերային միկրոիմպուլսային, տրանսսկրեմալ ցիկլոֆոտոկոագուլյացիա

 • Սինուստրաբեկուլէկտոմիա

 • Շունտավորում (Ex-PRESS սարքի իմպլանտացիա, Istent իմպլանտացիա)


    
    

Ռեֆրակցիայի շեղումների շտկումներ


    

Սովորաբար, եղջերաթաղանթը և ոսպնյակը թեքում են (բեկում) մուտքային լույսի ճառագայթները՝ դրանք կենտրոնացնելու ցանցաթաղանթի վրա: Երբ կա ռեֆրակցիոն սխալ, եղջերաթաղանթը և ոսպնյակը չեն կարողանում լույսի ճառագայթները կենտրոնացնել ցանցաթաղանթի վրա: Ռեֆրակցիոն սխալները կարող են շտկվել ակնոցների, կոնտակտային ոսպնյակների կամ աչքի լազերային վիրահատության միջոցով:


    

Աստղիկ Բժշկական Կենտրոնում անցկացվում են հետևյալ գործողությունները․


    
 • Femto-Lasik • PRK • PTK

 • Եղջերաթաղանթի օղերի իմպլանտացիա


    
    

Ակնահատակի պաթոլոգիաների կոնսերվատիվ և վիրահատական բուժում


    
 • Վիտրէկտոմիա

 • Ակնահատակի ֆոտո-լազեր կոագուլացիա


    
    

Աչքի չարորակ նորագոյացությունների վիրահատական բուժում


    

Բժշկական կենտրոնում գործում է նաև աչքի պլաստիկ վիրահատություններ․


    
 • Պտոզի ուղղում

 • Բլեֆարոպլաստիկա

 • Էկտրոպիոնի և էնտրիոպիոնի շտկում

 • Դակրիոցիստոռինոստոմիա

 • Կոպերի նորագոյացությունների հեռացում


    
    

Եղջերաթաղանթի հիվանդությունների վիրահատական բուժում


    
 • Թափանցող կերատոպլաստիկա

 • Եղջերաթաղանթի կոլագենային ամրեցում (crosslinking)


    
    

Դիաբետիկ ռետինոպաթիա


    

Շաքարային դիաբետով հիվանդների մոտ արյան մեջ շաքարի բարձր մակարդակը կարող է վնասել ցանցաթաղանթի արյան անոթները, ինչը կարող է հանգեցնել տեսողության վատթարացման:


    

Դիաբետիկ ռետինոպաթիան լուրջ բարդություն է, որը մեծահասակների շրջանում հանդիսանում է կույրության հիմնական պատճառ:


    
    

Ակնային բոլոր հիվանդությունները պահանջում են եզակի մոտեցում։ Աստղիկ Բժշկական կենտրոնում ակնաբուժության ամբողջ գործընթացն անցնում է մասնագիտացված գործիքների կիրառմամբ, իսկ աչքի վիրահատության գների հետ կարող եք ծանոթանալ Բժշկական Կենտրոնի պաշտոնական կայքում։

Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
780 | 0 | 0
Facebook