Loading...

All posts

Հաղթելու ենք, այլ տարբերակ չկա
22:22, Saturday, 17 October, 2020
Եկեղեցին նորից կկառուցենք, Բայց մարդկանց հոգիները Քանդել ու կառուցել Չե'նք կարող: Սահմանը ամուր կպահենք, Բայց մտքի դռները փակել Չե'նք կարող: Հաղթանակի մենք Կհասնենք, Բայց պատերազմը ...
1073 | 0 | 0
Սպասումը հաղթանակի գին ունի
21:55, Saturday, 17 October, 2020
Մեր աչքերը սպասել սովորեցին։Ամեն վարկյան սպասել զինվորի վերադարձին ու լսել լուրը հաղթանակի։Սպասումն էլ հաղթանակի գին ունի․․․պարտվելու իրավունք չունե՛նք։ Քանի խոստումներ անկատար մնացին․․․ Քանի ...
903 | 0 | 0
COMMENT.am