Loading...

Articles

Միայնություն

LifeԲԼՈԳ
Spokesperson:
LifeԲԼՈԳ
00:30, Friday, 22 February, 2013
Միայնություն
     Միայնություն...Դու չգիտես, որ միայնակ երբեք չենք լինում: Ամենուրեք անցյալի ու ապագայի ծանրությունն է մեզ ուղեկցում: Մարդիկ, որոնց սպանել են մեզ հետ են: Բայց դա դեռ հեշտ է տանել: Իսկ նրանց որոնց սիրել ենք, որոնց չենք սիրել, որ մեզ են սիրել...ափսոսանքը, ցանկությունը, դառնությունը...Միայնակ: Ախ, եթե գոնե ուրվականներով թունավորված միայնության փոխարեն կարողանաի ճաշակել լռությունը և ծառերի սոսափը...Միայնություն:
    
     Այցելեք մեր էջ LifeԲԼՈԳ - Ամեն ինչ կյանքի մասին:
Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
1
Dislike
0
7445 | 0 | 0
Facebook