Loading...

Articles

Հայ Զինվոր

LifeԲԼՈԳ
Spokesperson:
LifeԲԼՈԳ
00:29, Friday, 15 February, 2013
Հայ Զինվոր
     Մենք նստած ենք տանը` համակարգչի առաջ, կամ էլ հեռուստացույցով ինչ որ մի ֆիլմ ենք դիտում, մեկ ուրիշն էլ հանգիստ քնել է...ՀԱՆԳԻՍՏ, ԱՆՀՈԳ և այդ ամենը մենք առանց վախի անում ենք մեր Զինորների շնորիհիվ, այդ ամենի համար նրանց ենք պարտական...Շնորհակալություն քեզ Հայ զինվոր, շնորհակալություն որ դու քո տաքուկ անկյունը թողած պաշտպանում ես մեզ ու մեր անդորրը...Փառք քեզ ՀԱՅ զինվոր...
     LifeԲԼՈԳ - Ամեն ինչ կյանքի մասին:
Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
1
Dislike
0
13052 | 1 | 0
Facebook