Loading...

Articles

Ինչքան էլ որ մեր եկեղեցականները թերություն ունենան, պետք չի՛ ջուր լցնել, աղանդավորների ջրաղացը

18:39, Tuesday, 16 January, 2024
Ինչքան էլ որ մեր եկեղեցականները թերություն ունենան, պետք չի՛ ջուր լցնել, աղանդավորների ջրաղացը
     հեռարձակվող «Սուրբ ծննդյան» «եկեղեցական» արարողություններն են
     «Քարոզիչներ» որ ոչ հոգևորականին հարիր հանդերձանք ունեն, ոչ հոգևոր, ոչ բարոյական կերպար։
     «Եկեղեցիներ» որ դիսկո ակումբից ու ԼԳԲՏ փարթիից ոչինչով չեն տարբերվում։
     Սա է՞ ձեր ուզածը։
     Ինչքան էլ որ մեր եկեղեցականները թերություն ունենան, պետք չի՛ ջուր լցնել, աղանդավորների ջրաղացը։
     Մտեք եկեղեցի։ Եթե ձեզ Եկեղեցու մաս չեք համարում՝ ոչ էլ քննադատեք։
     Եթե ձեզ Եկեղեցու մաս եք համարում՝ փորձեք ինքներդ թեկուզ ինչ որ փոքր բան անել։ Հերի՛ք ա։
Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
505 | 0 | 0
Facebook