Loading...
Օդնոկլասնիկի

Articles

Վաղն էլ լրիվ այլ տեղ ևս մի կամ մի քանի հոգի կարա այդպես վառվի

03:47, Wednesday, 25 January, 2023
Վաղն էլ լրիվ այլ տեղ ևս մի կամ մի քանի հոգի կարա այդպես վառվի
     Վաղն էլ լրիվ այլ տեղ ևս մի կամ մի քանի հոգի կարա այդպես վառվի, քանի որ բառդակը համատարած ա բանակում։ Սա ա խնդիրը։
Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
| | |
115 | 0 | 0
Facebook