Loading...

Photo/Video Reportage

«Նարեկ» ծերանոցի տնօրենությունը նվերներ է պատրաստում՝ տարեցների տոնին ծերերին նվիրելու

00:49, Monday, 01 October, 2018
«Նարեկ» ծերանոցի տնօրենությունը նվերներ է պատրաստում՝ տարեցների տոնին ծերերին նվիրելու
     «Նարեկ» ծերանոցի տնօրենությունը նվերներ է պատրաստում՝ տարեցների տոնին ծերերին նվիրելու
Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
3098 | 0 | 0
Facebook