Loading...

Photo/Video Reportage

Ռուս Գենեռալը Ջարդեց УАЗ-ПАТРИОТ -ի դռան բռնակը՝ ցուցադրության ժամանակ, Պուտինը ասաց՝ կեցցե՛ս և ծիծաղեց

22:56, Thursday, 12 May, 2016
Ռուս Գենեռալը Ջարդեց УАЗ-ПАТРИОТ -ի դռան բռնակը՝ ցուցադրության ժամանակ, Պուտինը ասաց՝ կեցցե՛ս և ծիծաղեց
Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
1
Dislike
0
5728 | 0 | 0
Facebook