Loading...

Photo/Video Reportage

RT-ն հրապարակել է տեսանյութ, որտեղ երևում է թե ինչպես են ադրբեջանցիները օգտագործում

18:31, Sunday, 03 April, 2016
RT-ն հրապարակել է տեսանյութ, որտեղ երևում է թե ինչպես են ադրբեջանցիները օգտագործում
Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
1
Dislike
0
3540 | 0 | 0
Facebook