Loading...
Օդնոկլասնիկի

Articles

Ամուսնալուծության ընթացակարգ

Ani
Author:
Ani
16:41, Thursday, 09 September, 2021
Ամուսնալուծության ընթացակարգ

Ամուսինների փոխադարձ համաձայնության դեպքում ամուսնալուծությունը տեղի է ունենում ՀՀ ԱՆ Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման /ՔԿԱԳ/ մարմնի համապատասխան բաժնում ամուսինների կողմից համատեղ դիմում տալու միջոցով: Եթե ամուսիններից մեկը հնարավորություն չունի անձամբ ներկայանալու ՔԿԱԳ մարմին` ամուսնալուծության մասին համատեղ դիմում տալու համար, ապա ամուսնալուծվելու նրա ցանկությունը կարող է ձևակերպվել ամուսնալուծության մասին առանձին հայտարարությամբ: Նման հայտարարություն տվող ամուսնու ստորագրությունը պետք է վավերացված լինի նոտարական կարգով:


    

Համատեղ դիմում տալու ցանկության բացակայության դեպքում ամուսնալուծությունը կատարվում է բացառապես դատական կարգով:


     Ամուսնալուծության պետական գրանցման դիմում կարող է ներկայացվել, եթե՝


     1) ամուսնությունը, որը լուծվում է, գրանցվել է Հայաստանի Հանրապետության ՔԿԱԳ մարմիններում կամ Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոսական հիմնարկներում.


     2) ամուսնությունը, որը լուծվում է, գրանցել է օտարերկրյա պետությունը, և Հայաստանի Հանրապետությունն իրավասու է լուծելու այդ ամուսնությունը երկկողմ կամ բազմակողմ միջազգային պայմանագրի հիման վրա:


     Ամուսնալուծության պետական գրանցումը կատարվում է ամուսնալուծության մասին դիմում տալու օրվանից մեկ ամիս անցնելուց հետո:


     Ամուսնալուծության պետական գրանցման համար ներկայացված դիմումը ուժի մեջ է վեց ամսվա ընթացքում:


     Ամուսնալուծության պետական գրանցման համար, ներառյալ վկայական տալը, գանձվում է պետական տուրք` 10.000 ՀՀ դրամ։


     Ամուսնալուծության պետական գրանցումը ամուսնալուծվողների ցանկությամբ նշանակված օրը՝ լրացուցիչ վճար 100.000 ՀՀ դրամ
     Ծնողները պարտավոր են պահել իրենց երեխաներին։

Source: legitimus.am
Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
| | |
1983 | 0 | 0
Facebook