Loading...

Articles

Դասագրքերում Հայկական լեռնաշխարհ, Արևելյան Հայաստան տեղանունների փոխարեն կօգտագործվեն թուրքական տերմիններ

01:02, Tuesday, 04 August, 2020
Դասագրքերում Հայկական լեռնաշխարհ, Արևելյան Հայաստան տեղանունների փոխարեն կօգտագործվեն թուրքական տերմիններ
     «Հայոց պատմության» դասագրքերում Հայկական լեռնաշխարհ, Արևելյան Հայաստան տեղանունների փոխարեն կօգտագործվեն թուրքական տերմիններ՝ Արևելյան Անատոլիա կամ Կովկաս:
To promote the post

Like
0
Dislike
0
| | |
5299 | 0 | 0
Facebook
COMMENT.am