Loading...

Articles

Թբիլիսիի Հայ Ավետարանական Եկեղեցու Հովիվ՝ՄԻՔԱՅԵԼ ԳՐԻԳՈՐԻ ՄԵԼՔՈւՄՅԱՆԻ ԽՐԱՏՆԵՐԸ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻՆ (7 – մասից)

07:59, Sunday, 21 July, 2019
Թբիլիսիի Հայ Ավետարանական Եկեղեցու Հովիվ՝ՄԻՔԱՅԵԼ ԳՐԻԳՈՐԻ ՄԵԼՔՈւՄՅԱՆԻ ԽՐԱՏՆԵՐԸ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻՆ (7 – մասից)

Այս տեսանյութերը նվիրվում են Թբիլիսիի Հայ Ավետարանական Եկեղեցու Հովիվ ՄԻՔԱՅԵԼ ԳՐԻԳՈՐԻ ՄԵԼՔՈւՄՅԱՆԻ հիշատակին (1894 - 1981) ՝ իբրև ժառանգություն իր սերնդին, նաև օգտակար է իբրև խրատական երիտասարդներին: Նրա կենսագրության, կյանքի և գործունեության մասին կարող եք կարդալ՝ https://hy.wikipedia.org/wiki/Մասնակից: ANAHIT_MELKUMYAN նաև Թերեզա Միքայելյանի, , Վասն Քրիստոսի, , գրքում՝ https://drive.google.com/open?id=1zZelYP7c-jvpXMCZ2ApOaMfLY9EXEqT8


    

https://drive.google.com/open?id=1zZelYP7c-jvpXMCZ2ApOaMfLY9EXEqT8
    
    

1.Իմաստուն լինել, թե՞ հիմար https://www.youtube.com/watch?v=Yt4hAiqYYFY

2.Աստծո նման լինել https://www.youtube.com/watch?v=KC_8xT7Lsbc

3., Բարին ընտրել https://www.youtube.com/watch?v=mvoTiA4k6js

4.Խաղաղություն և վիճաբանություն https://www.youtube.com/watch?v=8MeaKgShTB8

5., Ճշմարիտ ընկերասիրություն https://www.youtube.com/watch?v=hpqeY6bIGSc

6., Հասարակ հեռագրի արժեքը https://www.youtube.com/watch?v=4KSpx3jXHGw

7.Զգուշացում ամուսնացող զույգերին https://www.youtube.com/watch?v=bPxwx4EjNy8

To promote the post

Like
0
Dislike
0
| | |
325 | 0 | 0
Facebook
COMMENT.am