Loading...

Photo/Video Reportage

Ով խախտել է մեր սահմանը և մտել, պետք է գերի վերցվի և փոխանակվի մեր գերիների հետ. Տիգրան Արզաքանցյան

17:33, Monday, 17 May, 2021
Ով խախտել է մեր սահմանը և մտել, պետք է գերի վերցվի և փոխանակվի մեր գերիների հետ. Տիգրան Արզաքանցյան
     Ով խախտել է մեր սահմանը և մտել, պետք է գերի վերցվի և փոխանակվի մեր գերիների հետ. Տիգրան Արզաքանցյան
Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
4153 | 0 | 0
Facebook