Խնդրում ենք սպասել...

Մամուլի խոսնակ

Մամուլի խոսնակը սոցիալական ցանց - սոցիալական լրատվակամիջոց է։

Մասնակիցները
Մամուլի խոսնակում իրենց անձնական էջը կարող են գրանցել աշակերտները, ուսանողուսանողները, ուսուցիչները, քաղաքական, մշակութային գործիչները, գիտնականները, արվեստագետները, անհատ ձեռներեցները, ընկերությունները, դպրոցները, նախարարությունները, համայնքները, քաղաքապետարանները, հասարակական կազմակերպությունը և այլն:

Գործնական նշանակությունը
Գրանցելով Մամուլի խոսնակ դուք կարող եք`
1) հրապարակել հոդվածներ, նյութեր, լուսանկարներ, տեսանյութեր,
2) ստեղծել սեփական լրատվամիջոցը,
3) առաջխաղացնել ձեր կամ ուրիշ հեղինակների նյութերը,
4) տեղադրել գովազդ,
5) բազմաթիվ այլ գործողություններ:

Մամուլի խոսնակի կառուցվածքը
Մամուլի խոսնակը կազմված է մի շարք բաժիններից: Դրանք են`

Իմ թերթը բաժնում ցուցադրվում է այն Խոսնակների նյութերը, որոնց բաժանորդագրվել եք:

Բոլոր գրառումները բաժնում ցուցադրվում է Ձեր բոլոր նյութերը` անկախ դրանց տիպից:

Հոդվածներ բաժնում ցուցադրվում են Ձեր հրապարակած, չհրապարակված, արգելափակված հոդվածները, դրանց կատարման ամսաթիվը, ժամը և կարգավիճակը:

Ֆոտո/վիդեոշարք բաժնում ցուցադրվում են Ձեր հրապարակած, չհրապարակված, արգելափակված ֆոտո/վիդեոշարքերը, դրանց կատարման ամսաթիվը, ժամը և կարգավիճակը:

Իմ/մեր առաջխաղացումները բաժնում ցուցադրվում են Ձեր առաջխաղացրած նյութերի ցանկն ու կարգավիճակը:

Իմ/մեր գովազդները բաժնում ցուցադրվում են Ձեր գովազդների ցանկն ու կարգավիճակը:

Իմ/մեր դրամապանակը բաժնում ցուցադրվում է Ձեր դրամապանակում հասանելի միջոցների հանրագումարն ու դրամապանակի լիցքավորման հնարավորություն:

Տվյալներ բաժնում ցուցադրվում է Ձեր, կազմակերպության տվյալները:

Ես/մենք բաժանորդագրված եմ բաժնում կարող եք տեսնել գրանցված Մամուլի խոսնակներին, որոնց բաժանորդագրվել եք:

Ինձ/մեզ բաժանորդագրված են բաժնում կարող եք տեսնել գրանցված բոլոր այն Մամուլի խոսնակներին, որոնք բաժանորդագրվել են Ձեզ: