Идет загрузка...
Сегодня:  Четверг, 19 Сентября, 2019 года

Профиль

Частное лицо
Tereza Mikaelyan
mikaelyan37@mail.ru
Женский
010274675
Գրել եմ 3 գիրք, որոնք դրված են ինտերնետում -
,,ՎԱՍՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ,, - https://drive.google.com/open?id=1VDUNy7VodrSNZ6OPpLB5BufO_-VCxOID
,,ՊԻԵՍՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈւ,, - https://drive.google.com/open?id=0B0cttBtBMEgMdzBvdl9qbWdkd1k
,,ԻՐԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈւԹՅՈւՆՆԵՐ, ՊԱՏՄՎԱԾՔՆԵՐ, ՀՈԳԵՎՈՐ ՄՏՈՐՈւՄՆԵՐ Եւ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈւԹՅՈւՆՆԵՐ,, - https://drive.google.com/open?id=1MhhNycAZT2t1zKMnGxXk7fxk7RF3QgwK

Հայաստանի Ավետարանական եկեղեցու AUDIO տարբերակը կարող եք լսել –
https://www.youtube.com/watch?v=4woS8HU6ks8

Իմ պապիի՝ Վեր. ՎԱՀԱՆ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆԻ - ՀՐԱՇՔՈՎ ՓՐԿՎԱԾ ԱՇԽԱՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸ
կարող եք կարդալ - https://drive.google.com/open?id=1VDUNy7VodrSNZ6OPpLB5BufO_-VCxOID

Իմ հոր՝ Վեր. ԱՐՇԱՎԻՐ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆԻ - ԱՇԽԱՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ԵՌՀԱՏՈՐՅԱԿԸ կարող եք կարդալ -
Հատոր – Ա. - https://cloud.mail.ru/public/13Qp/DyXXdNRJo
Հատոր – Բ. - https://cloud.mail.ru/public/97vf/fsCkR4xQD
Հատոր – Գ. - https://cloud.mail.ru/public/Ae18/ysBWotP3f

Ամուսնուս՝ Ավետարանիչ ԳՐԻԳՈՐ ՄԵԼՔՈւՄՅԱՆԻ ԱՇԽԱՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸ կարող եք կարդալ - https://drive.google.com/open?id=0B0cttBtBMEgMc3dUV3R1RXNYcHc

Որդուս՝ Մելիք Մելքումյանի բանաստեղծությունների ժողովածուն կարող եք կարդալ և լսել - https://drive.google.com/open?id=12spckLa6gg5IU0dAftmLFpBzUJ5RPEmv
Մաս-1 - «ԴԵՊ ԱՐԱՐԱՏ» - https://youtu.be/v-WtK11DLiE և
ՄԱՍ-2 - «ԱՐԹՆՑԻ'Ր, ԱԶԳ ԻՄ» - https://youtu.be/rvc7R53yds8

Իմ որոշ պիեսների բեմադրությունները կարող եք դիտել -

ՊԱՐՏԱԿԱՆԻ ԱՌԱԿԸ - https://www.youtube.com/watch?v=81kEj2JXEkw
ՓԱՐԻՍԵՑԻՆ Ու ՄԱՔՍԱՎՈՐԸ - https://www.youtube.com/watch?v=XXMpC7rRKKc
ՏԱՍԸ ԿՈւՅՍԵՐԻ ԱՌԱԿԸ - https://www.youtube.com/watch?v=PTFmtbksbRg
ՇՈւՇԱՆԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁԸ - https://www.youtube.com/watch?v=Afqh72fmRdc
ՔՐԻՍՏԻԱՆՈՍԸ - https://www.youtube.com/watch?v=k1QMnOZik94
ԵՍԹԵՐ ԹԱԳՈւՀԻՆ - https://www.youtube.com/watch?v=WWPvg2GXzh8
ՀԻՍՈւՍԻ ԾՆՈւՆԴԸ - https://www.youtube.com/watch?v=rBWFP8O0Zps
ՆԵՐՈՂՈւԹՅՈւՆ - https://www.youtube.com/watch?v=QqSiEQGaz5k

Իմ ընթերցմամբ բանաստեղծություններ կարող եք լսել –

ԱԽ, ՏՈւՆ ԳՆԱՅԻ - https://www.youtube.com/watch?v=3BENPc6RjpU
ԿՈւԶԵԻ ՏԵՍՆԵԼ - https://www.youtube.com/watch?v=mgm6K9g4MGQ
ԳՈՐՏՆ Ու ԱՐԾԻՎԸ - https://www.youtube.com/watch?v=mbIUZ1XkJi0
ՀԱՏՈւՑՈւՄ - https://www.youtube.com/watch?v=9EXFMcT0dQE
ԻՄ ՍԻՐԵԼԻՆԵՐՍ, ՈՐ ԱՐԴԵՆ ՉԿԱՆ - https://www.youtube.com/watch?v=uoQfUOsmwpE
ԳՈՂԳՈԹԱ - https://www.youtube.com/watch?v=iSDAkvdoKAI
ՀԻՆ Եւ ՆՈՐ ՏԱՐԻ - https://www.youtube.com/watch?v=_1lHKEJI2p0
8060523
22.09.2018
RSS Feeds
COMMENT.am