Durun lütfen yüklemiyor...

Profil

Örgütler
sovorel.am
support@sovorel.am
www.sovorel.am
sovorel.am կայքը հանդիսանում է տեղեկատվական, հետազոտական և վերլուծական կայք և նախատեսված է ԲՈՒՀ‐երի ընդունելության և դպրոցի ավարտական քննություններին ինքնուրույն նախապատրաստվող դիմորդների և աշակերտների համար: Մեր կայքում
ցանկացողները կարող են գտնել կամ պատվիրել իրենց անհրաժեշտ խնդիրների և
առաջադրանքների լուծումները մանրակրկիտ բացատրությամբ և գնել այն` կատարելով SMS վճարում: sovorel.am կայքը կապահովի նաև մի շարք անվճար ծառայություններ, մասնավորապես`
1. Լուծել առաջադրանքը կայքում (օնլայն)
2. Օգտվել անվճար ուսումնական նյութերից
3. Օգտվել տիպական խնդիրների և վարժությունների անվճար լուծումներից և
ցուցումներից
4. Օգտվել ինտելեկտուալ խաղերից և այլ ծրագրերից:
2693234
26.06.2012
RSS Feeds