Loading...
Today:  Saturday, 26 September, 2020

All posts

ԻՍՐԱՅԵԼ ՀԱԿՈԲԿՈԽՅԱՆ ՔՈ "ՍՏՐԵՉԻ ԱՊԵՐԸ"- ՉԻ ԿԱՐՈՂ ՍԵՐՈՒՆԴԻ ՀԱՄԱՐ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ, ՕՐԻՆԱԿ ԼԻՆԵԼ ԱՅԴ ՄԱՐԴԱՍՊԱՆԸ ՍԵՐԺԻ... ՄԵՐ ՍԵՐՈՒՆԴԻ ՀԱՄԱՐ ՕՐԻՆԱԿ Է ՄՈՆԹԵՆ, ԳԵՎՈՐԳ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆԸ ԱՅԴՊԻՍԻ ՄԱՐԴԻԿ
17:59, Wednesday, 12 August, 2020
ԽՆԴՐԱՆ ԿԱՐԴԱԼ ՆՅՈՒԹԸ ՙՙԻՍՐԱՅԵԼ ՀԱԿՈԲԿՈԽՅԱՆ ՔՈ "ՍՏՐԵՉԻ ԱՊԵՐԸ"- ՉԻ ԿԱՐՈՂ ՍԵՐՈՒՆԴԻ ՀԱՄԱՐ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ, ՕՐԻՆԱԿ ԼԻՆԵԼ ԱՅԴ ՄԱՐԴԱՍՊԱՆԸ ՍԵՐԺԻ, ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԵՂԾՈՂԸ, ՆԱՐԿՈՄԱՆԻԱՆ... ՄԵՐ ՍԵՐՈՒՆԴԻ ՀԱՄԱՐ ՕՐԻՆԱԿ Է ...
1022 | 0 | 0
COMMENT.am