Loading...

All posts

ՏԱՐԱԾԵԼ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆՅՈՒԹՈՒՄ: Բոլոր Հայաստանի քաղաքական ուժերը գործարքի են գնացել "գլոբալիստ" և "գաղտնի կառույցների" օթյակների հետ "Երևանը" հանձնվելու է Թուրքիային իսկ մեզ տեղափոխելու են ապրել "Գյումրի"
02:52, Sunday, 02 May, 2021
Բոլոր Հայաստանի քաղաքական ուժերը գործարքի են գնացել "գլոբալիստ" և "գաղտնի կառույցների" օթյակների հետ "Երևանը" հանձնվելու է Թուրքիային իսկ մեզ տեղափոխելու են ապրել "Գյումրի" բոլոր եղանակներով ...
546 | 0 | 0
COMMENT.am