Loading...
Թելեգրամ

All posts

Ժողովուրդ է նաև Միշիկը, ով երկիրը թալանեց ու թռավ...լավ էսքան հղի՞
16:53, Tuesday, 18 May, 2021
Միշիկին մենակ փորն է պակասում, որ երևա, թե քանի ամսական հղի է և հղի է նա գրեթե բոլորից, բոլոր նրանցից, ովքեր հիմա քաղաքական զարգացումների դերակատար են հանդիսանում: Այսօր էլ, իր խասյաթի համաձայն ...
347 | 0 | 0
COMMENT.am