Loading...

Articles

Աշխարհը բեմ

10:11, Friday, 21 January, 2022
Աշխարհը բեմ
    
Աշխարհը բեմ
Եվ ես տխուր մի խաղարկու,
Իմ դերերն եմ, թե չհարբեմ,
Դեռ թվարկում,
Իմ սերերն եմ․․․, բեր, չթարթեմ,
Սևեռաբիբ
Այս ի՞նչ տաղ եմ արտասանում,
Մի երկվայրկյան և մի քթիթ
Ես այս անտեր ժամանակին
Ի՜նչ հակառակ եմ նավարկում։

    
    
    

    
Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
| | |
1357 | 0 | 0
Facebook