Loading...

Articles

Հարդի մղեղը, մանրը հողամաղ, մճիրն ածուխի և աստղափոշին

10:06, Friday, 21 January, 2022
Հարդի մղեղը, մանրը հողամաղ, մճիրն ածուխի և աստղափոշին

Հարդի մղեղը, մանրը հողամաղ, մճիրն ածուխի և աստղափոշին
     Կարող են նստել ցավը վերապրած և հալից ընկած խենեշի դոշին,
     Մնացորդով է և ծեփելիքի շատության չափը՝ թիվ է, թե քանակ,
     Խլյակի համար մտքի լաթերը ոնց վրա բերես, չեն դառնա քառյակ։

Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
| | |
906 | 0 | 0
Facebook