Loading...

Articles

Հպավորի մաղձը, գինին տտիպ, տտիպ

10:30, Sunday, 02 January, 2022
Հպավորի մաղձը, գինին տտիպ, տտիպ
    
Հպավորի մաղձը, գինին տտիպ, տտիպ,
Ես փնտրեցի ծովի արձագանքը կապույտ,
Դեմքիս անձայն ծիծաղ՝ տարակուսանք-ժպիտ․․․
Այս աշխարհը դառն էր այս էլ քանի պտույտ։
Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
1502 | 0 | 0
Facebook