Loading...

Articles

Հմայանքի ժամանակն էլ կանցնի

10:02, Monday, 15 November, 2021
Հմայանքի ժամանակն էլ կանցնի
    
Հմայանքի ժամանակն էլ կանցնի,
Ջուր կդառնա չքնաղ սառցե փերին,
Ես չեմ լինի, երբ նա ինձ կհարցնի,
Թե սրբերից ո՞վ էր իր խղճի գերին։
Էլ ո՞նց ասեմ, անգութ, սիրտ ու հոգիս
Քո տարափը անհետ քշեց-տարավ,
Ինչ փույթ, թե ջրախեղդ մեղավորիս
Նմանությամբ մեկն էլ անսեր կորավ։
Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
4287 | 0 | 0
Facebook