Loading...

Articles

Էն չտեսնված բանի սուրբ նշանը

07:43, Monday, 22 November, 2021
Էն չտեսնված բանի սուրբ նշանը
    
Էն չտեսնված բանի սուրբ նշանը,
Էլ մի քշի երերմանի շանը,
Ցավին հունչ է վենկվնկոցը մարում,
Շունն ինչ անի, ասենք, քոփակ տարում։
Զըրզուռ հույզի ալեկոծն է լավը,
Խտղտանքից ծիծաղդ էլ է գալիս,
Դատարկել ես սիրո սրսուռ գավը,
Քեզ էլ է մեկ ասելիքը տաղիս։

    
Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
1468 | 0 | 0
Facebook