Loading...

Articles

Դուք այցելել եք Հայաստանի 2-րդ մայրաքաղաք Գյումրի, դե եկեք միասին գնանք

12:17, Monday, 08 November, 2021
Դուք այցելել եք Հայաստանի 2-րդ մայրաքաղաք Գյումրի, դե եկեք միասին գնանք
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     Եկեք բացահայտենք մեր հրաշք երկրի քաղաքները, եկեղեցիները, բնությունը և կտեսնենք ինչքան գեղեցիկ ու անկրկնելի է մեր Հայաստանը: Այցելենք Գյումրի այսօր մեր փոքրիկ Հենրիի և Զորիի հետ միասին:
Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
1
Dislike
0
2078 | 0 | 0
Facebook