Loading...
Վկոնտակտե

Articles

«Ոչինչը»

11:41, Thursday, 23 September, 2021
«Ոչինչը»

Կարծես թե երե՜կ էր-

Լավ չեմ հիշում, երբ

Փակված աչքերս բացեցի մի կերպ,


    

Մի Ահռելի Բան երևաց աչքիս,

Շշնջացի.

- Տե՜ր, ճանաչեցի քեզ,


    

Այդ ինչպե՞ս եղավ, որ Ներքև իջար

Արածնե՜րդ քո աչքերով տեսար:

Ասա՛ց.

- Դե՜ Ոչի՜նչ, մեկ-մեկ ե՛ս էլ եմ սխալվում…


    

Ու այդ «Ոչինչը» մինչ օ՜րս

Սի՜րտս է մտել,

Սի՜րտս է լափում:


    

Ս. Հարությունյան

To promote the post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
| | |
327 | 0 | 0
Facebook