Loading...
Վկոնտակտե

Articles

Ընկած մի՛ մնա

18:41, Tuesday, 21 September, 2021
Ընկած մի՛ մնա

Մի անգամ աշակերտը հարցնում է ուսուցչին.

-Ուսուցիչ՛, դու ի՞նչ կասեիր, եթե իմանայիր իմ անկման մասին:

-Կասեի՝ վե՛ր կաց:

-Իսկ երկրորդ անգամ ընկնելուս դեպքո՞ւմ..

-Նորից կասեի՝ վե՛ր կաց:

Եվ որքա՞ն կարող է այդ ընկնել-վեր կենալը շարունակվել:

-Ընկար՝ վե՛ր կաց՝ քանի դեռ ողջ ես, որովհետև նրանք, ովքեր ընկնելուց հետո վեր չեն կենում, մեռած են:

To promote the post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
| | |
422 | 0 | 0
Facebook