Loading...
Թվիթեր

Articles

«…կա՛մ ուժեղ լինել, կա՛մ բարեկամանալ ուժեղների հետ»

17:54, Sunday, 19 September, 2021
«…կա՛մ ուժեղ լինել, կա՛մ բարեկամանալ ուժեղների հետ»

Հունական քաղաք-պետությունների նվաճման գործը հոր մահից հետո ավարտին հասցրած Ալեքսանդր Մակեդոնացին, երբ դեռևս չնվաճված Աթենքից նավեր է պահանջել, աթենացիները դիմել են այդ ժամանակների իրենց հռչակավոր քաղաքացիներից մեկին՝ զորահրամանատար և քաղաքական գործիչ Ֆոկիոնին, որպեսզի նա խորհուրդ տա, թե ինչպես պետք է արձագանքել նվաճողի պահանջին:

Ֆոկիոնը վեր է կացել ու ասել. «Ձեզ խորհուրդ եմ տալիս կա՛մ ուժեղ լինել, կա՛մ բարեկամանալ ուժեղների հետ»:

To promote the post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
| | |
408 | 0 | 0
Facebook