Loading...
Վկոնտակտե

Articles

Իմաց տալով եմ ցավս ծանուցել

23:06, Monday, 02 August, 2021
Իմաց տալով եմ ցավս ծանուցել
    
Իմաց տալով եմ ցավս ծանուցել,
Թե խզարել եմ տաղ ու հորովել,
Տախտակ եմ քաշել իմ չեղած նաշին
Եվ դրվագել եմ պատկերս նախշին։
Այս ոնց ես շոյում դու իմ թախիծը,
Անգամ մատներդ են թաքուն արտասվում,
Կյանքս հատել ես և վերջին գիծը
Քանի ծուռ տանես՝ ձայնն է ինձ լսվում։
To promote the post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
| | |
671 | 0 | 0
Facebook