Loading...
Թելեգրամ

Articles

Ում չեմ տվել իմ հույզերից

23:01, Monday, 02 August, 2021
Ում չեմ տվել իմ հույզերից
    
Ում չեմ տվել իմ հույզերից
Արդեն քանի միտք ու մասունք
Եվ փորձու՞մ եք ինձ ուրանաք
Անմեծարանք և անարցունք։
Գեշ բաների տերը՞ դարձա,
Չարքն էլ ժպտաց հանկարծակի,
Ես անգուման վերադարձա․․․
Թե ուզում ես ինձ ապտակիր։
To promote the post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
| | |
316 | 0 | 0
Facebook