Loading...
Օդնոկլասնիկի

Articles

Ոգելից էր, թե հարբեցի․․․

11:14, Sunday, 01 August, 2021
Ոգելից էր, թե հարբեցի․․․
    
Ես փորձեցի հմայանքիդ դուռբռնեքին շնչեղ խուլի ձայնեղացմամբ
Աբաշխարէլ և չգործած հանցանքներիս սրտդողանքի գիրքը գրել
Եվ քո լույսով միջիս ցավը սրբագրել, կետադրել և քո ձեռամբ
Իմ չստացված կիսադեմի սպիները և թախիծս այդպես ցրել։
Ոգելից էր, թե հարբեցի․․․

    
To promote the post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
| | |
450 | 0 | 0
Facebook