Loading...
Թելեգրամ

Articles

Եվ ստացվեց․․․

11:10, Sunday, 01 August, 2021
Եվ ստացվեց․․․
    
Ես փորձեցի, որ դու քո մեջ այս քաղաքում իմ տխրության գույնը ատես,
Որ երբ չարքին արհամարհես, չվարանես և քո ներսում քեզ չդատես,
Որ չթվար, թե կազմված ես հմայանքի պատրանքախաբ բզեզներից
Եվ բնածին արատներս են պատենաթև թղպապզտիկ հեռուներից։
Եվ ստացվեց․․․
To promote the post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
| | |
397 | 0 | 0
Facebook